You are here: Home ข่าวบัณฑิตศึกษา

News&Event

สทป. ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 16:21 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สทป. จัดบรรยายทางวิชาการ Cyber Security กับการรักษาความมั่นคง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 16:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สทป. ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจำปี งป. 62

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 16:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...

   

การประชุมนำเสนอผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดจาก สทป.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 16:19 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 15:33 น.

อ่านเพิ่มเติม...

   
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 396754