You are here: Home ข่าวบัณฑิตศึกษา

News&Event

การประชุมนำเสนอผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดจาก สทป.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 15:14 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 15:33 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สทป. จัดบรรยาย หัวข้อ"อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 15:32 น.

อ่านเพิ่มเติม...

   

สทป. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 15:28 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สทป. ประชุมหารือแนวทางและหัวข้องานวิจัยร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:43 น.

อ่านเพิ่มเติม...

   
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 391199