You are here: Home ส่วนบัณฑึตศึกษา ติดต่อส่วนบัณฑิตศึกษา

ติดต่อเรา

อีเมล พิมพ์ PDF

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
ส่วนบัณฑิตศึกษา
ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่

 

 

 

บุคลากรส่วนบัณฑิตศึกษา  (TAC)

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ลำยอง   แสนทวี ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     หมายเลขโทรศัพท์  0-2980-6688 ต่อ 2202

2. นางสาวสุนันทา    โทวระ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     หมายเลขโทรศัพท์  0-2980-6688 ต่อ 2136

3. นายพลวัฒน์    ธนะจันทร์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     หมายเลขโทรศัพท์  0-2980-6688 ต่อ 2142

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
ชั้น 9 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2980-6688 ต่อ 2142, 2136, 2202 โทรสาร : 0-2980-6688 ต่อ 1300
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook: www.facebook.com/DTASC.DTI

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 09:27 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440249