You are here: Home News สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สทป. ได้แก่โครงการวิจัย "การวิเคราะห์โรเตอร์แอโรไดนามิกส์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการระบายความร้อนของ VTOL ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ" ของ ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 12:04 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 399681