You are here: Home News สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สทป. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สทป. ได้แก่โครงการวิจัย "หุ่นยนต์ที่ใช้กลไกขาแบบขนานสำหรับปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีในหลากหลายภูมิประเทศ ระยะที่ 1 (Multi terrain tactical robot using parallel leg mechanism phase I)” ของ รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 11:49 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 399686