You are here: Home News สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ กรมอู่ทหารเรือ

สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ กรมอู่ทหารเรือ

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ กรมอู่ทหารเรือ

 

สทป. โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี (ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา) บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศและการมอบทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการกรมอู่ทหารเรือ ณ ห้องบรรยายกรมอู่ทหารเรือ วันที่ 10 ม.ค. 61


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 15:19 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 396747