You are here: Home News สทป. ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก

สทป. ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก

 

สทป. ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพบก ครบรอบปีที่ 60 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา วทบ. และผู้เข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 05.30 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ LAB RCC ได้นำ Lab Scale (Remote weapon) ป้อมปืนอัตโนมัติเข้าร่วมจัดแสดง โดยมีผู้บังคับบัญชา คณาจารย์และนักศึกษา วทบ. ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการและรับเอกสารประชาสัมพันธ์จำนวนมาก


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 15:14 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 396753