You are here: Home News สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ วศ.ทร. และ สวพ.ทร.

สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ วศ.ทร. และ สวพ.ทร.

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ วศ.ทร. และ สวพ.ทร.

 

สทป. โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี (ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา) บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศและการมอบทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ วันที่ 14 ธ.ค. 60


 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 09:25 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 436396