You are here: Home News การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2559

การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF


การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2559

“การพัฒนาต้นแบบระบบมัลติเอเจนต์เพื่อการจำลองยุทธ์ ขั้นที่ 1” ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ (คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม)

 

“การพัฒนาตัวตรวจจับคุณลักษณะเฉพาะสำหรับระบบการรู้จำยี่ห้อ รุ่นและสีของรถยนต์เพื่อใช้ในการตรวจจับรถต้องสงสัย” ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา (คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

 

“โครงการวิจัยและพัฒนาเรดาร์ระยะสั้นของ Proximity Fuze ด้วยวงจรออโตไดน์” รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

 

“เครื่องสร้างความเร่งสูงแบบเหวี่ยงสำหรับทดสอบระบบนำร่อง” รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่)

 

“การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม Direct Linear Transform” ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

 

“การปรับภาพวิดีโอให้เสถียรสำหรับกล้องบนอากาศยานขนาดเล็ก” ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)


ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 07:43 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432797